Dolomit sử dụng trong phân bón – phân trung lượng Mg

Dolomit là loại phân Ca thiên nhiên,có công thức hóa học CaCO3.MgCO3.trong thành phần của đolomit ngoài CaO(30,4%) còn chứa 18-28% MgO.

+ Đolomit tuy không tan trong nước nhưng sau khi bón vào đất dưới tác động của nước và CO2 nên chuyển dần CaCO3.MgCO3 thành Ca(HCO3)2 và Mg(HCO3)2 ,đó là các chất hòa tan trong nước để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây và cải tạo đất.
DDolomit là phân Ca,trong thành phần của nó ngoài CcaO còn chứa cả MgO với hàm lượng từ 18-20%.
+ +Đặc điểm sử dụng:
• Những đối tượng cần bón thường xuyên phân Mg bao gồm:đất cát hoặc đất phát triển trên đá cát,đất chua nếu không được bón cải tạo độ chua và bón ít PC,cây lấy dầu các loại(bạc hà,hương nhú,bạch đàn,cà phê,chè…). Đối với các đối tượng khác thỉnh thoảng bón các loại phân có chứa Mg thay cho các loại phân có chứa Mg đang sử dụng cho cây.
• Tất ca các loại phân Mg nên bón lót,bón phân Mg dưới dạng đolomit cho hiệu quả cao hơn.
Sử dụng phương pháp chuẩn đoán lá(phân tích Mg trong lá) cho chỉ dẫn rõ nhất về nhu cầu bón phân Mg cho cây trồng..
Mg có thể sử dụng trộn để phun cùng với các vi lượng khác và chất điều hòa sinh trưởng.Hỗn hợp Mg với lân và K thường sử dụng cho cây ăn quả và cây lâu năm.